Category: Stoic Club

Зустрічі PSYSK

stoic club 1

Stoic Club. Зустріч 1

Сьо­год­ні від­бу­лась пер­ша онлайн-зустріч нашої спіль­но­ти. Гово­ри­ли про стоїч­ний кон­троль і стоїч­ну свободу.