Отримати книгу

«Як зберегти спокій та впевненість у складні часи? Стоїцизм у повсякденному житті»

стоїцизм в україні

 

Корот­кий та змі­стов­ний опис клю­чо­вих ідей стої­циз­му та дея­кі реко­мен­да­ції про прин­ци­пи мислен­ня у скрут­ні часи. Фор­мат PDF.

Будь ласка, заповніть форму. Книга буде надіслана на вказаний Email.