Stoic Club. Зустріч 1

Сьо­год­ні від­бу­лась пер­ша онлайн-зустріч нашої спіль­но­ти. Гово­ри­ли про стоїч­ний кон­троль і стоїч­ну свободу.


Знай­шли щось кори­сне для себе? Під­т­ри­май­те PSYSK на Patreon! Або зробіть разо­ву пожерт­ву на роз­ви­ток проєкту.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...