Договір публічної оферти

Приймаючи цю публічну оферту, ви погоджуєтесь із усіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що вам зрозумілі всі її положення перед укладенням на цих умовах договору про надання послуг на сайті PSYSK (https://psysk.com)!

Якщо ви хочете стати нашим користувачем, маєте ознайомитись із цими умовами та прийняти їх. Якщо ви не згодні з цими умовами, будь ласка, не використовуйте послуги на сайті центру PSYSK!

1. Загальні положення

1.1. Центр сучасного стоїцизму PSYSK через ФОП «Коноплицький С.М.» (далі – Виконавець) пропонує необмеженій кількості осіб (далі – Користувач(і)) (разом у тексті – Сторони, окремо – Сторона) акцептувати цю публічну оферту, а саме – безоплатно приєднатися до цього договору про надання послуг із користування сайтом https://psysk.com (далі – Договір) на умовах, що ним передбачені.

1.2. Курси PSYSK – набір навчальних матеріалів, що розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн-курсів на сайті psysk.com (далі – Платформа).

1.3. Викладений нижче текст Договору є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним у порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання від моменту здійснення Користувачами дій, передбачених умовами цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень (акцепт).

1.4. Приєднавшись до цього Договору, Користувач погоджується на такі умови використання Платформи:

1.4.1. Використовувати Платформу та навчальні матеріали лише для законних цілей, використовуючи засоби, які жодним чином не є незаконними чи шахрайськими, без наміру чи спроб завдати шкоди, у тому числі фінансової, Виконавцю та/або його партнерам, іншим Користувачам.

1.4.2. Не використовувати Платформи та навчальних матеріалів із метою заподіяння шкоди або намаганням будь-яким чином заподіяти шкоду третім особам, у тому числі неповнолітнім.

1.4.3. Не поширювати всієї або будь-якої частини Платформи та навчальних матеріалів на будь-якому носії без попередньої письмової згоди Виконавця, якщо таке розповсюдження не пропонується через функціонал вебсайту Платформи та дозволено цим Договором.

1.4.4. Не змінювати будь-якої частини вебсайту Платформи та/або навчальних матеріалів.

1.4.5. Свідомо не передавати засобами вебсайту Платформи будь-яких даних та не поширювати серед форумів та інших майданчиків для комунікації між Користувачами Платформи будь-якого вмісту (файлів), у тому числі інтернет-посилань, що містять віруси (троянські коні, черв’яки, логічні бомби), шкідливе та шпигунське програмне забезпечення (ключові реєстратори), рекламне програмне забезпечення або будь-які інші шкідливі програми чи подібний комп’ютерний код, що призведе до кіберінциденту при роботі будь-якого комп’ютерного програмного забезпечення або обладнання.

1.4.6. Не використовувати або не отримувати доступу до вебсайту Платформи та навчальних матеріалів для комерційних цілей або на користь будь-яких третіх сторін, включаючи (але не обмежуючись) продаж доступу до Платформи та/або навчальних матеріалів, їх використання для торгівлі або у зв’язку із забезпеченням діяльності комерційних підприємств та інших комерційних цілей.

1.4.7. Використовувати вебсайт Платформи та отримувати доступ до навчальних матеріалів та онлайн-курсів у спосіб, що не порушує та не обмежує прав третіх осіб та не перешкоджає будь-кому іншому користуватися вебсайтом Платформи, навчальними матеріалами та онлайн-курсами.

1.4.8. Не просити, не збирати та не використовувати будь-яких особистих даних будь-якого іншого Користувача Платформи без його згоди.

1.4.9. Не публікувати, не завантажувати, не надсилати електронною поштою чи іншим чином не передавати Виконавцю та/або іншим Користувачам листів-ланцюжків, опитувань чи досліджень, закликів до дії, небажаної пошти, пірамідних схем, стимулів (грошових або на основі кліків), спаму або масових (групових) комунікацій будь-якого виду, незалежно від комерційних чи некомерційних цілей.

1.4.10. Не копіювати, не відтворювати, не створювати похідних творів, не поширювати, не передавати, не транслювати, не показувати, не продавати, не ліцензувати чи іншим чином не використовувати будь-якого вмісту, що є на вебсайті Платформи, у тому числі навчальних матеріалів та онлайн-курсів, для будь-яких інших цілей, крім передбачених цим Договором, без попередньої письмової згоди Виконавця.

1.4.11. Не використовувати вебсайту Платформи будь-яким способом, який пошкоджує, відключає, перевантажує або може пошкодити будь-який сервер (чи цифровий сервіс) Платформи або мережу, підключену до будь-якого сервера Платформи, або порушує будь-які вимоги, процедури, політику чи умови будь-яких серверів або мереж.

1.4.12. Не використовувати будь-яких автоматизованих або електронних засобів для доступу до вебсайту Платформи та навчальних матеріалів, у тому числі роботів, павуків або сценаріїв.

1.4.13. Не створювати «дзеркала» вебсайту Платформи, не розміщувати спливні вікна на його сторінках чи іншим чином впливати на показ його сторінок.

1.4.14. Не отримувати доступу або не намагатися отримати доступ до будь-якого облікового запису іншого Користувача або неправдиво заявляти, видавати себе за іншу особу чи іншим хибним чином представляти свою особу, включаючи, але не обмежуючи, неправдиве представлення приналежності до особи чи юридичної особи в минулому чи теперішньому.

1.4.15. Не застосовувати заголовків чи іншим чином не маніпулювати ідентифікаторами, щоб замаскувати походження будь-яких повідомлень, що передаються через вебсайт Платформи.

1.5. Користувач усвідомлює та погоджується, що Виконавець може припинити (постійно або тимчасово) доступ до вебсайту Платформи, повний або частковий доступ до навчальних матеріалів та/або онлайн-курсів певним Користувачам або усім без винятку з будь-якої причини, за власним бажанням, без попереднього повідомлення.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець безоплатно надає Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до Особистого кабінету Платформи та забезпеченні доступу до відповідних навчальних матеріалів обраного Користувачем онлайн-курсу.

2.2. Доступ до навчальних матеріалів здійснюється, за вибором Користувача, в режимі дистанційного самостійного та/або змішаного навчання з видачею Виконавцем відповідного сертифікату Користувачу чи без такої видачі залежно від умов проходження конкретного онлайн-курсу.

2.3. Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Платформі різні варіації навчальних матеріалів, які можуть відрізнятися за обсягом, наповненням, строками проходження. Актуальні та доступні для проходження курси, їх варіації та формати розміщуються винятково на головній вебсторінці Платформи.

2.4. Навчальні матеріали, у тому числі онлайн-курси, що розміщуються Виконавцем на Платформі, формуються з розділів, які містять згруповані за тижнями навчання або за темами добірки уроків і лекцій та інші елементи залежно від обраного Користувачем онлайн-курсу.

2.5. Сторони домовилися, що зміст навчального контенту на Платформі (назви тем, формат, кількість навчальних годин, графік практичних занять, тестування, іспити тощо) визначається винятково Виконавцем, з чим Сторони погоджуються.

2.6. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем інформації, отриманої внаслідок проходження курсів на Платформі.

3. Порядок надання послуг

3.1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу “Інтернет” за допомогою вебсайту Платформи шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним онлайн-курсу та інших навчальних матеріалів через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем на Платформі, враховуючи специфіку та особливості обраного Користувачем онлайн-курсу.

3.2. Користувач здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом проставлення електронної відмітки «З умовами користування ознайомлений і згоден» (викладеними на вебсайті Платформи під час реєстрації), у тому числі шляхом реєстрації для безоплатного доступу до навчальних матеріалів Платформи.

3.3. Послуги надаються від моменту надання Користувачу доступу до Особистого кабінету. Користувач отримує послуги шляхом перегляду навчальних матеріалів, розміщених на Платформі.

3.4. Строк та умови надання послуг за цим Договором обумовлюються специфікою і особливістю обраного Замовником освітнього онлайн-курсу. Такі відомості в обов’язковому порядку розміщуються Виконавцем на вебсайті Платформи.

3.5. Графіки проходження онлайн-курсів пропонуються Виконавцем на основі методичних рекомендацій з опанування того чи іншого онлайн-курсу. Водночас Користувач має право на власний розсуд визначати час проходження онлайн-курсів.

3.6. Онлайн-курси, проходження яких передбачатиметься у супроводі викладача, містять рекомендований Виконавцем графік відвідування. Для максимально ефективного опанування лекцій та навчальних матеріалів у межах проходження таких онлайн-курсів Виконавець рекомендує відвідувати відповідні заняття згідно рекомендованого графіку.

3.7. Виконавець не несе відповідальності за пропуск Користувачем лекцій та/або семінарів, інших елементів онлайн-курсу згідно встановленого графіку, які розраховані на їх сприйняття Користувачем відповідно до програми курсу.

3.8. Навчальні матеріали, викладені на Платформі, є авторськими та суб’єктивними. Виконавець може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих навчальних матеріалах. Авторські права на всі навчальні матеріали, що розміщуються на Платформі, є такими, що передані Виконавцю на підставі відповідних угод.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Користувачу послуги відповідно до умов Договору та умов обраного онлайн-курсу.

4.1.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання послуг, строків та умов їх надання, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.1.3. Забезпечити Користувачу персональний доступ до відеозаписів курсів та іншої супутньої інформації на Платформі.

4.1.4. Надавати Користувачу загальну онлайн-підтримку стосовно питань, пов’язаних із функціонуванням Платформи.

4.1.5. Не поширювати будь-якої особистої та/або конфіденційної інформації, отриманої від Користувача при наданні послуг за цим Договором, відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних, розміщеної на вебсайті Платформи.

4.1.6. Дотримуватися вимог законодавства України, зокрема, у частині оброблення, передавання і захисту персональних даних Користувача.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуги за цим Договором.

4.2.2. Змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому Користувачі мають самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи.

4.2.3. Змінювати в односторонньому порядку наповнення вебсайту Платформи, форму надання зворотного зв’язку та інших консультацій, а також змінювати і доповнювати зміст навчальних матеріалів.

4.2.4. Надавати Користувачу спеціалізовані рекомендації щодо виконання завдань, передбачених онлайн-курсом, а також щодо практичних рекомендацій, які дозволять збільшити практичну ефективність набутих знань та навичок, здобутих Користувачем у результаті проходження онлайн-курсів на Платформі.

4.2.5. В односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Користувачем або будь-якого іншого повідомлення.

4.2.6. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за Договором.

4.2.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках та порядку, передбачених цим Договором, та заблокувати Користувачу доступ до навчальних матеріалів на Платформі.

4.2.8. Передавати всі або частину своїх прав і делегувати всі або частину своїх обов’язків третім сторонам із метою належного виконання умов цього Договору.

4.3. Користувач зобов’язаний:

4.3.1. Під час реєстрації на Платформі надати Виконавцю шляхом створення та заповнення персонального облікового запису актуальну і правдиву інформацію, необхідну для здійснення зв’язку з Користувачем у межах надання послуг за цим Договором, а саме:

справжнє ім’я та прізвище, які будуть зазначатися на сертифікатах Користувача за результатами проходження відповідного освітнього онлайн-курсу;
загальнодоступне ім’я Користувача, яке відображатиметься в обліковому записі на всіх форумах та в обговореннях, де Користувач братиме участь у межах проходження відповідного онлайн-курсу;
адреса електронної пошти;
пароль, після введення якого Користувачу забезпечуватиметься вхід до облікового запису.

4.3.2. Створити і використовувати винятково один Особистий кабінет, забезпечувати цілковиту конфіденційність паролів доступу до особистого облікового запису, не передавати третім особам паролів доступу до особистого облікового запису або облікових даних для доступу до нього.

4.3.3. Не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі “Інтернет”, не передавати або не перепродавати третім особам) навчальних матеріалів, що належать Виконавцю та отримані під час надання послуг; не створювати на їхній основі інформаційних продуктів із метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цієї інформації будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення Користувач несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

4.3.4. Утриматися у процесі отримання послуг від дій, які:

можуть порушувати права інших Користувачів на отримання послуг;
можуть завдати шкоди програмному забезпеченню інших Користувачів та/або Виконавця;
принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Користувачів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі “Інтернет”, друкованих виданнях, розсиланнях або іншим способом;
призводять до копіювання навчальних матеріалів Виконавця, у тому числі з використанням аудіо- або відеоапаратури;
призводять до публікації на Платформі, у тому числі на форумах та у обговореннях курсів, інформації, яка суперечить чинному законодавству України, у тому числі оголошень, що можуть негативно вплинути на честь, гідність та ділову репутацію Виконавця;
призводять до поширень на Платформі, у тому числі на форумах та у обговореннях онлайн-курсів, спаму або комерційних пропозицій, вірусів та інших шкідливих програм;
сприяють незаконному збору і обробленню персональних даних інших Користувачів.

4.4. Користувач має право:

4.4.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань, що стосуються організації та забезпечення належного надання Послуг, передбачених Договором.

4.4.2. Самостійно встановлювати графік відвідування обраних курсів та виконання завдань, які передбачені під час проходження відповідного курсу.

4.4.3. Під час створення облікового запису зазначати інформацію про рівень освіти, стать, рік народження, населений пункт, причину скористатися Платформою.

5. Права інтелектуальної власності

5.1. Усі права на вебсайті Платформи належать Виконавцю.

5.2. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, що використовуються на Платформі (зображення, відео, логотипи, графіка, звуки), зокрема, але не винятково належать Виконавцю.

5.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, використовуючи їх на законних підставах, зокрема, на підставі відповідної ліцензії, договору тощо.

5.4. Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиняткову, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Платформи та використання навчальних матеріалів.

5.5. Надаючи право на використання Користувачем навчальних матеріалів, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання з іншими цілями, ніж визначені Договором.

5.6. Навчальні матеріали та будь-яку інформацію, що надається Виконавцем у межах виконання Договору, Користувач може використовувати винятково для особистого некомерційного використання.

6. Відповідальності сторін

6.1. Користувач погоджується, що використовує вебсайт Платформи як є («as is»). Виконавець не гарантує, що робота вебсайту Платформи буде безперервною, безпомилковою і позбавленою шкідливих програм або інших дефектів. Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю вебсайту Платформи, він повинен припинити його використання.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за спосіб використання Користувачем навчальних матеріалів. Користувач використовує навчальні матеріали самостійно та на власний розсуд.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, яких зазнав Користувач, які виникли внаслідок порушення роботи вебсайту Платформи, у тому числі внаслідок поширення Користувачами на форумах Платформи вірусів та інших шкідливих програм.

6.4. Користувач несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним під час створення облікового запису на вебсайті Платформи. У випадку, якщо Користувач послуг не зазначив або неточно зазначив персональні дані, Виконавець послуг не відповідає за збитки Користувача внаслідок неможливості його правильної ідентифікації.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яких неможливо було запобігти розумними заходами.

6.6. За порушення умов цього Договору Виконавець послуг залишає за собою право в односторонньому порядку заблокувати Користувачеві доступ до Платформи.

6.7. Користувач погоджується звільнити і убезпечити Виконавця від будь-яких претензій чи вимог із боку будь-яких третіх осіб у зв’язку з (або в результаті) порушенням Користувачем цього Договору, чинного законодавства України або прав третіх осіб.

6.8. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за наслідки сприйняття Користувачем інформації з вебсторінок інших вебсайтів, посилання на які можуть міститися на вебсайті Платформи та мати винятково інформаційний характер, у тому числі – інформації з вебсторінок інших вебсайтів, які можуть бути розміщені іншими Користувачами на форумах та у обговореннях онлайн-курсів.

7. Вирішення спорів

7.1. У випадку виникнення розбіжностей та спорів, пов’язаних із виконанням умов цього Договору, Сторони вживають заходів досудового врегулювання спорів.

8. Строк дії договору та порядок його розірвання

8.1 Договір набуває чинності від моменту його розміщення на вебсайті Платформи і діє протягом терміну надання послуг або до моменту припинення/розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

8.2. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до Договору на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін такі зміни набувають сили від моменту розміщення зміненого тексту на вебсайті, якщо інший термін набуття змінами сили не визначений безпосередньо в тексті самих змін.

8.3. Договір може бути розірваний до моменту закінчення терміну надання послуг на підставах, передбачених законодавством України, у тому числі:

в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення умов цього Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщені ним курси та складові їх матеріалів;
в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення правил поведінки в процесі отримання послуг за цим Договором, у тому числі розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, образи представників Виконавця, авторів навчальних матеріалів або інших Користувачів Платформи.

9. Інші умови

9.1 Приєднуючись до цього Договору, Користувач надає Виконавцеві право на збирання, оброблення та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

9.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

9.3. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

9.4. У всіх випадках, які не передбачені цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших положень цього Договору.

10. Реквізити виконавця

ФОП «Коноплицький Сергій Михайлович»
Код ІПН: 2918111975