Що таке егемонікон (hêgemonikon)?

Стоїки вважали, що душа складається з восьми частин — це п’ять органів чуття (зір, слух, нюх, смак, дотик), репродуктивна здатність, здатність до мовлення та центральна керуюча здатність «егемонікон» [hêge­monikon].

Усі частини душі можна розглядати як продовження пневми, що походять з егемонікона. Для пояснення будови душі було використано кілька аналогій: душа схожа на восьминога, на дерево, на джерело води та навіть на павутину.

егемонікон

Наприклад, стоїк Хрісіпп порівнював керуючу здатність з павуком: “Подібно тому як павук у центрі павутини тримає ногами кінчики всіх ниток, і якщо комаха десь потрапить у мережу, він тут же це відчуває, так і провідне начало душі (егемонікон), розташоване в центрі серця, управляє початком всіх відчуттів, так що якщо якесь відчуття виникне, воно відразу його розпізнає».

З цього виходить, що розумний центр людини може оцінювати всі її емоційні стани ніби піднімаючись над ними. Людина може об’єктивно оцінювати свої емоційні стани та свої бажання. Тобто я можу чогось бажати, але при цьому усвідомлювати, що цього не варто бажати. На підставі подібної оцінки я можу утримувати та блокувати це бажання.

Стоїки вважали, що пізнавальний центр знаходиться в грудях, а не в голові. Ці аналогії також узгоджуються зі стоїчними поглядами на ембріологічний розвиток; бо стоїки визнавали, що серце є першим функціонуючим органом плода, і вважали, що пневма душі починається в серці плода і поширюється через тіло.

Здібності чуттєвого сприйняття, мови та відтворення — є розширенням пневми егемонікона, що досягає свого зрілого стану, коли дитина наближається до дорослого віку.

Деякі порівнюють це із сучасною відмінністю між центральною та периферичною нервовими системами. Це порівняння можна виправдати тим, що стоїки вважали, що вищі когнітивні функції та весь пізнавальний досвід мають місце виключно в егемоніконі. Стоїки стверджували, що органи чуття просто передають інформацію центральній, керуючій здатності, де вона переживається й обробляється.

Насправді це звичайно цікаво, де саме анатомічно знаходиться егемонікон, але найцікавішим є розуміння, що цей центр у собі варто усвідомлювати та розвивати через таке усвідомлення. Бо виходить так, що саме через цей центр ми маємо звязок з Логосом. І тому його розвиненість впливає на мудрість та інші чесноти у нашому житті.

Егемонікон — це також наше справжнє Я. 


🎁 Знайшли щось корисне для себе? Підтримайте PSYSK.

“Практичний стоїцизм” — авторський курс з персональною підтримкою протягом місяця. Складається з 33 листів (7 відеолекцій, 6 практик та щоденні роздуми). Заглиблення у сучасний стоїцизм, налаштування світосприйняття та корисних звичок.

📖 Короткий та змістовний опис ключових ідей стоїцизму та деякі рекомендації про принципи мислення у скрутні часи в форматі PDF. Завантажуйте безплатно!

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

You may also like...