Атараксія (ἀταραξία)

Ата­рак­сія (ἀταραξία) — спо­кій, сво­бо­да від хви­лю­ван­ня, спри­чи­не­но­го зов­ніш­ні­ми реча­ми. Згід­но Епік­те­ту, дося­гаєть­ся зав­дя­ки вив­чен­ню філософії.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...