Аскезис (ἄσκησις)

Аскезис (ἄσκησις) — управління, практика, дисциплінована підготовка, тренування призначене для досягнення потрібних рис характеру. Епіктет бачить три рівні навчання і проводить аналогію вправ і тренувань від боротьби та легкої атлетики, рухаючись від теоретичного вивчення, до практикування і потім до найглибшого засвоєння. В душі ці рівні поєднуються та переходять один в інший, але існує ієрархія від бажання через учинок до ствердження.

Марк Аврелій, який часто глузує з простого вивчення, книг і показну вченість рідко вживає ці поняття. Він радше схильний піддавати раціональному аналізу щоденні вчинки, керуючись принципами (егемонікон). Таким чином, він дуже співзвучний з застереженням Епіктета не виголошувати вчення, не засвоївши його. Марк вважав, що ми маємо використовувати розум, щоб у вчинках проявляти чесноти самовладання, відваги, справедливості та мудрості.

Сергій Коноплицький

Засновник спільноти сучасного стоїцизму PSYSK.

Вас може зацікавити...